Daag ons uit!

Skyclean heeft een reputatie als het gaat om bijzondere en uitdagende gevelreiniging. Dus, heeft u een pand dat toe is aan een opfrisbeurt? Wij komen graag een demonstratie geven van onze schoonmaakexpertise.

Vragen? T +31 (0)413 366 888   /  

Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie over gegevensverwerking door Skyclean Europe B.V.

Overzicht

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u en anderen gebruik maken van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Met deze informatie over gegevensverwerking willen wij u meer inzicht geven in de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Let op: deze informatie geldt alleen voor persoonsgegevens die wij verwerken. Deze informatie is niet van toepassing op persoonsgegevens die anderen verwerken, bijvoorbeeld via hun websites die u via onze website oproept.
De informatie is als volgt opgebouwd:
• Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
• Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
• Wat is verwerking van persoonsgegevens?
• Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer?
• Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
• Geautomatiseerde besluitvorming
• Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
• Delen van persoonsgegevens met derden
• Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
• Wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?
• Vragen of klachten?
• Gegevensverantwoordelijke

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Het verzenden van onze nieuwsbrief
• Om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, of aan te bieden
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om diensten te verlenen
• Om onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
• Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals onze belastingaangifte

De grondslagen, waarop wij de gegevens verwerken, zijn:
• Onze gerechtvaardigde belangen in het kader van de bovengenoemde doelen
• Uw toestemming
• Wettelijke verplichtingen

Wat is verwerking van persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op het werken met persoonsgegevens. Voorbeelden daarvan zijn het verzamelen, opslaan, ordenen, bijwerken of wijzigen, gebruiken, doorgeven of het wissen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Als u onze website bezoekt:
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze website (door middel van cookies)
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (door middel van cookies)
• Als u persoonsgegevens via onze website ingeeft: de persoonsgegevens die u ingeeft

Als u ons berichten (bijvoorbeeld e-mails, brieven, WhatsApp) stuurt:
de persoonsgegevens die uit uw berichten blijken, bijvoorbeeld:
• Voor-, eventueel geboorte- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer(s) (vast en mobiel)
• E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch.
Overige persoonsgegevens die wij in het kader van een gerechtvaardigd belang, met uw toestemming of ter nakoming van een wettelijke verplichting verzamelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de noodzakelijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een persoon die jonger dan 16 jaar is, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact met onze gegevensverantwoordelijke op te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij geautomatiseerde besluiten gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit. Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De duur van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel en de wettelijke bewaartermijnen die staan voor het bewaren van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens met derden delen, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, mobiele telefoon of vergelijkbare apparatuur. De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om onze websites te verbeteren. Daarnaast plaatsen we andere cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Daarnaast maakt onze website gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zodat u YouTube video’s kan bekijken bijvoorbeeld, of direct door kunt klikken naar relevante pagina’s. Via het contactformulier verzamelen wij gegevens over uw locatie om een geografische indeling te kunnen maken.
U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u natuurlijk ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als u meer wilt weten over cookies en de mogelijkheid om deze te vermijden en te verwijderen: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u of een ander, door u genoemde organisatie, over te dragen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/ of overdraging van uw persoonsgegevens en/ of de intrekking van uw toestemming aan ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u zelf – en niet iemand anders- is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), identiteitsbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek.

Vragen of klachten?

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of niet tevreden bent over de wijze, waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons opnemen.
U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens luiden als volgt:
Postadres: Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 NL-2509 AJ DEN HAAG
Telefoon: (+31) - (0)70 - 888 85 00 Telefax: (+31) - (0)70 - 888 85 01 Weblink voor klachten: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Gegevensverantwoordelijke

Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen. Onze officemanager is verantwoordelijk voor vragen, opmerkingen of bezwaren over uw persoonsgegevens.

Gegevensverantwoordelijke:
Officemanager
Telefoon +31 (0) 413 366 888
 
Post
Skyclean Europe B.V.
de Amert 420
NL-5462GH VEGHEL

Je ziet ons overal

© 2023 SkyClean